Fem ús de cookies propies i de tercers. Continuar navegant implica la seva acceptació.Més informacióAcceptar

Política de Privacitat

Amb la finalitat d'oferir els nostres millors serveis, les dades personals que vostè ens proporcioni seran incorporades a un fitxer automatitzat, creat per Jose Miguel Navarro Roma (des d'ara Zintex) i del que aquest serà responsable. La finalitat del fitxer és la indicada, en cada cas, en el formulari que Zintex hagi posat a disposició dels usuaris per a la seva complimentació. A l'efecte del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre i Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999), Zintex es compromet al compliment de la seva obligació de secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal. Igualment, Zintex adoptarà les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb la normativa vigent.

Així mateix l'usuari dóna el seu consentiment perquè Zintex cedeixi les seves dades a empreses del grup al qual pertany, així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat de la millor prestació del servei, radicades a Espanya o l'estranger, respectant , en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal. En cap cas les dades seran cedides a altres entitats.

Se l'informa de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals recollides, mitjançant petició escrita dirigida ZintexSublimania, carrer Pallars 141, 5B, 08018, Barcelona.

Quan Zintex rebi informació sobre la seva sessió o sobre vostè, podrem utilitzar-la amb finalitats d'investigació o per millorar el nostre lloc i els serveis que li oferim. Li preguntarem si voleu que utilitzem aquesta informació perquè Zintex prossegueixi els contactes amb vostè. Per correu electrònic o altres mitjans; per exemple, per enviar-li informació sobre alguna exploració en concret o la notificació de noves especialitats. Tot i que les adreces IP (les adreces a Internet d'un ordinador) es troben classificades per efectuar el seguiment de la sessió de l'usuari, aquest roman anònim, de tal manera que no vinculem la seva adreça IP amb cap datoque pugui resultar personalment identificable amb vostè.